Българска асоциация по фармакоикономика

Ispor Bulgarian Chapter

Подобряваме вземането на решения за здравето.

Насърчаваме икономиката на здравеопазването и изследвания на резултатите (HEOR).

Предстоящо събитие

Career Opportunities in Regulatory Affairs 

10 април, 2024 | 17:00

Какво предоставяме

Връзки и сътрудничество

Да служим за връзка между местни изследователи, здравни специалисти, лица, вземащи решения в
областта на здравеопазването, и фармацевтичната индустрия и технологични компании, работещи в
областта на икономическата оценка на здравните технологии и изследванията на резултатите.

Знания и изследвания

Насърчаване на знанията в международен контекст за приложението и развитието на икономическата оценка и изследванията на здравните резултати, както и за научните изследвания в тази област.

Формиране на политики

Сътрудничество с всички заинтересовани страни в сектора здравеопазване по отношение на икономическите оценки на лекарствата и здравните технологии, както и по отношение на изследванията на резултатите от тяхното прилагане.

Разнообразие и приобщаване

Организиране на семинари, проучвания, изследвания, конференции, образователни и информационни курсове, дебати, събития, научни публикации в областта на фармакоикономиката и икономиката на здравеопазването и изследванията на здравните резултати

Управителен съвет на ISPOR BG Chapter

Guenka Petrova ISPOR

Генка Петрова

Бивш президент

Професор в катедрата по организация и икономика на Фармация, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София с научна насоченост към икономика на здравеопазването, оценка на
здравните технологии и фармацевтично регулиране. Заместник-министър на образованието и науката

Iliya Nikolov ISPOR

Илия Николов

Президент

Председател на Българската регионална секция на ISPOR и заместник-председател на Българската асоциация по фармакоикономика от 2021 г. Мениджър “Достъп до пазара” в Astellas България.

Maria Kamusheva ISPOR

Мария Камушева

Следващ президент

на ISPOR Bulgarian Chapter. Професор в катедра “Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София, с научна насоченост към фармацевтичното регулиране и фармакоикономиката.

Zornitsa Mitkova ISPOR

Зорница Миткова

Секретар

Доцент в катедра “Организация и икономика” на Фармация, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София с научна насоченост към фармацевтичното регулиране, управлението на качеството, фармацевтичното производство и икономиката на здравеопазването

Zornitsa Mitkova ISPOR

Мария Димитрова

Факултетен съветник на Студентската секция към ISPOR BG Chapter

Професор в катедра “Организация и икономика” на Фармация, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София с научна насоченост към икономика на здравеопазването, участие на пациентите в ОЗТ, дигитализация в здравеопазването

Партньори

Една от основните цели на ISPOR Bulgarian Chapter / БАФ е да установява надеждни партньорства и да участва в създаването на устойчива и ефективна здравна среда за пациентите, здравните специалисти, обществото и институциите.

Свържете се с нас

+359 2 9236 584

Локация

София 1000, ул. Дунав №2
Фармацевтичен факултет
Медицински университет, София

Имейл

isporbg@gmail.com

Изпрати съобщение

5 + 9 =