Студентска секция

Ispor Bulgaria Chapter

Ние поддържаме и развиваме бъдещи лидери в областта на здравната икономика и резултати

Научете повече

Судентската секция на ISPOR Bulgarian Chapter е официално призната през септември 2022 като част от ISPOR Bulgarian Chapter и Студентската мрежа на ISPOR с основната цел да поддържа и развива стабилна среда, в която българските студенти да се запознават със здравно-икономически и фармакоикономически модели и приложението им в здравеопазването

Нашата мисия

  1. Да осигурим среда, в която студентите да споделят знанията си за фармакоикономика и
    оценка на здравните резултати
  2. Да обединим студенти с интереси във фармакоикономиката и представители на фармацевтичната индустрия, организации, свързани със здравеопазването и
    академичната общност
  3. Да бъдем ресурс за нови студенти, интересуващи се от фармакоикономика и оценка на
    резултатите
  4. Да предоставим възможност на членовете на студентската секция да се запознаят с ISPOR и да имат представителство в дейностите й

Какво предоставяме

Връзки и колаборация

Подобряваме достъпа на студентите до здравно-икономически и фармакоикономически модели и приложението им в здравеопазването и различните заинтересовани страни в здравната система

Знания и проучвания

Промотираме знания сред студентите в международен контекст на приложение и развитие на икономическа оценка и оценка на здравните резултати, както и проучвания в сферата

Настоящ управителен съвет

Guenka Petrova ISPOR

Ива Гайтанджиева

Президент

Студент по фармация, V курс в Медицински университет – София. Интересите й са в областта на
здравната икономика и клиничните изпитвания, както и ролята на изкуствения интелект в
развитието на дигитално здравеопазване. Активен участник в разработката на научни
публикации по теми, свързани с дигиталното здравеопазване.
Iliya Nikolov ISPOR

Веселина Русева

Вицепрезидент

Студент по фармация, V курс в Медицински университет – София. Интереси в областта на фармакоикономиката, изкуствения интелект и дигиталната трансформация. Вярвам в използването на високи технологии и иновативни стратегии за подобряване на вземането на
решения в здравеопазването и стремеж към пациент-центрични резултати. Вълнуващо за мен е да изучавам взаимодействието между тези динамични сфери и нововъзникващи тенденции и
решения.

Maria Kamusheva ISPOR

Борис Ангушев

Касиер 

Студент по фармация, V курс в Медицински университет – София. Интересувам се от процеса на
дигитална трансформация на различни сфери в здравеопазването, по-конкретно търговия на
дребно с лекарствени продукти и клинични проучвания и ролята на фармакоикономиката при
тях. Съавтор на научна публикация, засягаща процеса на дигитална трансформация на
търговията на дребно с лекарствени продукти.

Zornitsa Mitkova ISPOR

Вержини Христакиева

Секретар

Студент по фармация, V курс в Медицински университет – София. Интереси в областта на регулаторните дейности, клиничните изпитвания и ефекта на интелектуалната собственост върху достъпа до терапии. Активно работя върху проекти в областта на фармакоикономиката и социалната фармация.

 

Zornitsa Mitkova ISPOR

Мария Димитрова

Факултетен съветник на студентската секция

Професор и ръководител на катедра „Организация и икономика на фармацията“,
Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София, с научни интереси в здравната икономика, пациентското участие в ОЗТ и дигитализацията в здравеопазването.

Бивш управителен съвет

Guenka Petrova ISPOR

Мартина Николаева

Президент

Интереси и участие в разработката на научни публикации в областта на дигиталната трансформация в здравеопазването и областта на здравната икономика и оценката на резултатите.

Iliya Nikolov ISPOR

Катерина Ахчийска

Вицепрезидент

Интереси в областта на регулаторните дейности и клиничните изпитвания. Активен участник в разработката на научни публикации по теми, засягащи развитието на дигитално здравеопазване в България.

Maria Kamusheva ISPOR

Марина Пешева

Касиер

Съавтор на научни статии в областта на фармакоикономиката на редки болести и лекарства сираци, придържането на пациента към терапията и ролята на фармацевта във ваксинационни програми. Активна работа върху проекти за научно-развойна дейност в сферата.

Zornitsa Mitkova ISPOR

Николай Ганов

Секретар

Съавтор на научни статии в областта на фармакоикономиката на редки болести и лекарства сираци, придържането на пациента към терапията и ролята на фармацевта във ваксинационни програми. Интереси в научна дейност в областта на фармакоикономиката.
Zornitsa Mitkova ISPOR

Мария Димитрова

Факултетен съветник на студентската секция

Професор и ръководител на катедра „Организация и икономика на фармацията“,
Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София, с научни интереси в здравната икономика, пациентското участие в ОЗТ и дигитализацията в здравеопазването.

Членство

 

Благодарим Ви за интереса към членство в Студентската секция на ISPOR
Bulgaria Chapter и за приноса към изпълнението на нашата мисия.

За да станете член, трябва да попълните формуляра по-долу. След като
получим информацията, ще я прегледаме и ще се свържем с Вас, за да приключим процедурата по членство.

9 + 3 =

Българската асоциация по фармакоикономика Ви информира, че всички лични данни сe събират, обработват и съхраняват в съответствие със законовите и регулаторни изисквания съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.

Свържете се с нас

+359 2 9236 584

Локация

София 1000, ул. Дунав №2
Фармацевтичен факултет
Медицински университет

Имейл

isporbg@gmail.com

Изпрати съобщение

13 + 11 =